Alma ägs och drivs ideellt av Ångbåtsföreningen Alma af Stafre. Föreningen har ca 250 medlemmar varav 40 är aktiva inom drift och underhåll av båten. Föreningens ändamål är att underhålla och bevara ångbåten Alma i sådant skick att dess kulturella värde består och på så sätt att sjöfart kan bedrivas på Revsundssjön. Hemmahamn är Stavre.

Almas K-märkning >>>
Alma klassas som traditionsfartyg. Transportstyrelsen har 17 december 2014 beslutat att fartyget Alma af Stafre, SFC - 2879 är ett traditionsfartyg.

Bli medlem och stötta vårt arbete. Medl. Avg. 150/år Postgiro nr 989923-8.

Alma har ett järnskrov, är 17,6 m lång, 3,9 m bred och väger ca 30 ton. Alma var från början utrustad med en encylindrig ångmaskin på 15 IHk. 1908 byttes ångmaskinen ut till en kompoundmaskin på 80 IHk och 1913 byttes även den gamla ångpannan ut till en ny och modernare så kallad "Skottepanna". Även denna är utbytt mot en mindre kompaktare rörpanna och på så sätt har vi berett plats för en matsal under däck.

Under renoveringen av Alma, åren 1990-1993, var målsättningen att bibehålla henne i så ursprungligt skick som möjligt. Almas exteriör är sålunda oförändrad och det mesta av inredningen är renoverad till orginalskick. Vissa av detaljerna, bl.a styrhytten och akterkappan av trä, är till och med direkt renoverade orginaldetaljer. Alma tar 30 passagerare varav 20 kan sitta till bords i vår restaurang där vi kan servera fika, mat och dryck.

Alma går under sommaren ut på fasta turer varje onsdag och söndag enligt fastställd turlista. Turerna är mestadels tvåtimmars rundturer med guidning, underhållning och caféservering ombord. Alma kan chartras av konferensgäster, företag, organisationer med 10 till 30 deltagare. Vi ordnar lunch och middagsturer, privata familjefester, bröllop, födelsedagskalas, barndop eller grillkväll, metarkväll. vin och ostprovning m.m. Kontakta oss för en trevlig och minnesrik upplevelse.