Alma på Facebook


Bräcke Turistbyrå
, www.bracke.se

Sveriges Ångbåtsförening, www.steamboatassociation.se bildades 1986 och har som ändamål att främja ångbåtsintresset samt medverka till umgänge och träffar för att sprida ångbåtsägandet och dess glädje.

Föreningen Stavrebygden, www.stavrebygden.se

Övre gimåns FVO, www.gimriver.org