Ångbåten Alma, som är en av Sveriges äldsta fungerande ångbåtar, byggdes på W Lindbergs Varf i Stockholm. Hon fraktades i delar till Stavre i Jämtland för ihopmontering. Beställare var skogsbolaget Skönviks Aktiebolag och året 1873. Alma skulle befrakta Revsundssjön med gods och passagerare men redan 1908 byggdes hon om till dragare för att ingå i det nybildade flottningsaktiebolaget. Alma nyttjades också som kyrk- och nöjesbåt under flottningens lågsäsong. Från sin hemmahamn i Stavre gjorde Alma också utryckningar som transportbåt för brandbekämpning vid skogsbränder runt Revsundssjön.

1957 upphörde flottningsarbetet för Almas del och hon lades på slip efter att ha tjänstgjort i 83 år. 1959 såldes Alma som fritidsbåt till Bengt Röstlund i Stavre. Efter några år såldes båten vidare till Revsunds kommuns hembygdskommitte och tanken var att iordningställa Alma till turist- och turbåt på Revsundssjön. Kommunfullmäktige beviljade dock inga pengar till projektet, varför hon 1966 såldes till Nils Granlund m. fl. i Djursholm. I Stockholms skärgård gick Alma som fritidsbåt fram till 1971. Under de åren var Alma med i flera svenska långfilmer

Hon fick även visa sin sjöduglighet med långa havsturer bl.a en resa till Polen.

1985 fick tre båtintresserade Bräckebor reda på att Alma var till salu. Man bildade intresseföreningen Alma och köpte hem henne till Revsundssjön. Alma var i mycket dåligt skick efter alla åren i saltvatten och ett jättejobb väntade för att få henne sjöduglig igen. Tyvärr svalnade intresset efter hand och det gamla skrovet blev sämre för vart år som gick. I Maj 1990 kom en förfrågan om intresse fanns i Stavre att ta över den gamla båten. En Alma-kommitté bildades inom Stavre bygdegårdsförening och båten köptes tillbaka till Stavre. Alma är nu helrenoverad och trafikerar nu åter de gamla farvattnen runt Ammerön.